På den här sajten kommer ni att kunna läsa om mina och andras öden och äventyr i den svenska naturen. Men vad är det egentligen som är så lockande med att ge sig ut nästan varje helg.

De kallar mig ”Lilla fröken Hurtig”, och det är inte för att jag heter Hurtig i efternamn. Det gör jag inte. Men de tycker att jag är hurtig, och det ligger något i det. Jag vill vara ute i naturen så mycket som möjligt. Någon kanske ställer frågan varför. Det enkla svaret är att det ger så mycket. Den svenska naturen har helt enkelt allt.Välkommen till fots

Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen, heter en sång från 1947 som spelades in av sångaren Lennart Hagvall, och som blev dödskallemärkt i Sveriges Radios grammofonarkiv. Varför det skedde behöver vi inte gå in på här, men det viktiga är att titeln är helt sann. Det är hälsosamt och stärkande i fjällen; inte bara på vintern, som är den årstid då de flesta besöker fjällvärlden, och inte bara på sommaren, då vandrarna kommer, utan även under vår och höst.

Men det gäller inte bara fjällen, utan även andra delar av Svea rike: skärgårdarna, åarna, älvarna och sjöarna. Men även de svenska skogarna kan bjuda på magiska upplevelser. Sverige består som bekant till stor del av skog, men det är skillnad på skog och skog. Från bokskogarna i södra Sverige till fjällbjörkskogen uppvisar de svenska skogarna en otrolig variation. Den är förvisso inte så stor som den kunde ha varit, med tanke på att skogen är en viktig exportråvara för Sverige är stora delar av skogsmarkerna idag monokulturer där det enbart växer snabbväxande barrträd. Men för den som vill slappna av och skärpa sina sinnen, som undertecknad, har även dessa skogsområden sin charm. Och det finns ett djur- och växtliv där, det är viktigt att poängtera.

På vandringsleden

Faktum är att de flesta av oss har hisnande naturupplevelser på nära håll. Det gäller även de som bor i storstäderna. Att ge sig ut i naturen behöver inte vara förknippat med dyr utrustning. Det kan räcka att ge sig ut på en promenad eller kortare vandring i naturen. På många håll i landet finns det vandringsleder som sköts av frivilliga, och som ofta är dragna för att gå förbi natursköna platser. Vandringslederna är uppdelade i etapper, som bedöms vara lagom att gå under en dagstur. Men man kan lika gärna vandra bara en kortare del av en etapp, om det känns mera lagom. I allmänhet kan man ta sig fram med vanliga skor, eller i gummistövlar, men en del etapper kan vara mer krävande och bjuda på tuffare terräng. Det är inte svårt att hitta information om de olika etapperna på nätet. Nästan alla vandringsleder har bra hemsidor.

Den som ger sig ut i naturen kommer att längta tillbaka dit. I naturen finns stillheten som kan vara svår att komma i kontakt med i det moderna samhället, och därmed stora möjligheter till återhämtning.