2705592-sunny-forest-pathDet är hela 52 stycken friluftslivs- och naturvårdsprojekt som i Västerbotten kommer att få dela på 2,1 miljoner kronor i Lona-bidrag i år – något som visas när Länsstyrelsen där nu har presenterat vart pengarna ska gå.

”Det är 34 pågående och 18 nya projekt som får stöd från Lona, Lokala naturvårdssatsningen, som fördelas av Länsstyrelsen i Västerbotten. Stödet ges till arbete för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, och går till kommuner som på egen hand eller tillsammans med andra, exempelvis föreningar, jobbar med naturvård.” läs mer.

Tidigare har vi berättat om hur Helsingborgs Länsstyrelse har gått in och stöttat sex stycken olika naturvårdsprojekt, och det är en siffra som Västerbottens Länsstyrelse nu slår med hästlängder. I länet kommer nämligen hela 52 stycken projekt att få stöd tack vare Lona-bidraget, vilket är ett bidrag som står för upp till 50 procent av den totala kostnaden för projektet som ska utföras. Så det sammanslagna värdet för alla projekt i år är bidrag på 6,2 miljoner kronor. Och dessa pengar kommer verkligen att göra gott. Vad projekten satsar på är bland annat nya leder i form av både tätortsnära promenader och längre slingor samt kommunvida vandringsleder. Likaså handlar flera projekt om restaurering av rinnande vattendrag, fiskeanpassning för funktionshindrade, ökat nyttjande av friluftsliv och saker såsom vassbeskärning med mera. Så vad som kort kan konstateras för 2017 är att Västerbottens län i år kommer att gå helhjärtat in för att vårda och värna om vår vackra natur!