Du har säkert hört utlandssvenskar klaga på att det blivit skräpigare i Sverige. Eller kanske har du tänkt på det själv. I vilket fall som helst är det helt sant. Nedskräpningen har ökat, och det gäller inte bara i de svenska städerna och vid rastplatserna. Det gäller även på de platser som är välbesökta just på grund av sina höga naturvärden.

Det är skräpigare än någonsin i de svenska fjällen, vilket hänger samman med att det är populärare än någonsin tidigare att fjällvandra. Även om fjällmiljön kan vara känslig så borde antalet vandrare inte vara ett problem: det är inte slitaget som vandrarna orsakar som är problemet, utan skräpet de lämnar efter sig. Därför inleds nu kampanjen ”Håll fjällvärlden ren”, som har initierats av Håll Sverige rent, Svenska Turistföreningen och Fjällfararnas vita & gröna band.

– Fler och fler vill uppleva fjällen på olika sätt. Gemensamt för alla besökare är att vi vill uppleva en ren fjällnatur fri från skräp och sopor. Därför är den här kampanjen så viktig, säger Barbara Frilund-Ekberg, verksamhetschef på STF:s egna anläggningar i fjällen.

Engångsförpackningar är boven

FjällvandrareEn anledning till att det blivit skräpigare är troligen det stora utbudet av livsmedel i engångsförpackningar som finns idag. Tidigare var det vanligare att fjällvandrare köpte större förpackningar, och hällde över från dessa i återanvändbara byttor och burkar, eller i påsar som kanske inte återanvändes, men som åtminstone var lätta att ta med tillbaka från fjället. Engångsförpackningarna tar ofta större plats, och går inte att återanvända.

Det handlar inte bara om att ta med sig sitt eget skräp tillbaka, utan även om att plocka upp skräp som andra har lämnat efter sig. För detta ändamål har man tagit fram en speciell skräppåse, som kommer att finnas i flera fjällstugor. Det utlyses även en tävling. Mer om tävlingen, och om kampanjen, finns att läsa här.

Kampanjen inleddes i juli och kommer att pågå till mitten av september, alltså under nästan hela fjällvandringssäsongen.