SörmlandsledenOm du har vandrat på Sörmlandsleden, kanske framför allt på etapperna i närheten av Stockholm, har du kanske blivit omsprungen av en löpare. Det kommer troligen att bli vanligare i framtiden. Intresset för terränglöpning ökar, och inte minst blir det alltmer populärt att springa på vandringsleder.

De svenska vandringslederna ser ut på många olika sätt. Bitvis är de inte mycket mer än smala, snitslade stigar genom terräng som kan vara ganska svårframkomlig. Men det finns också mycket välhållna etapper, med stigar som lämpar sig lika bra att springa på som att vandra. Det här har allt fler tagit fasta på, och nu har det också kommit en bok i ämnet: Springa Sörmlandsleden. Författaren är Niklas Holmström. Det är inte en heltäckande guide till Sörmlandsleden, utan boken har ett specifikt syfte, nämligen att inspirera till och underlätta löpning längs leden. Författaren har stor erfarenhet av att springa de delar av leden som tas upp i boken.

Spring eller vandra

Sörmlandsleden är sammanlagt ungefär 100 mil lång. Det är ingen som springer hela i ett svep, men för den som vill planera en längre löptur, över flera dagar, går det alldeles utmärkt. Eftersom flera av ledens etapper går genom Stockholms södra förorter, eller passerar förbi andra tätorter, kan man också ge sig ut och springa en etapp eller två. Fokus ligger dock inte på de etapper som leden är indelad i, utan på lämpliga sträckor som är indelade efter distans: från två mil upp till sträckor som det tar flera dagar att tillryggalägga. Boken vänder sig inte bara till löpare, utan även för vandrare finns det många matnyttiga tips. Många av Sörmlandsledens etapper är svåra att ta sig till (eller från) om man inte har tillgång till bil, men i boken har författaren valt att ta med enbart sträckor som det går att ta sig till med allmänna kommunikationer.

Mer om boken finns att läsa på http://www.springasormlandsleden.se/boken/.